JerGymText

4. ročník literární soutěže Gymnázia a SPgŠ Liberec
http://jergymtext.euweb.cz | K navigaci

Info – vyhlášení a pravidla

Gymnázium a SPgŠ v Jeronýmově ulici v Liberci

vyhlašuje literární soutěž

JERGYM TEXT 2006

určenou studentům gymnázií v České republice.


Mottem letošního ročníku soutěže je výrok francouzského básníka Guillauma Apollinaira:

"Člověk žasne, co lidé nadělají, jen aby nemuseli pracovat."

Mottem se pro vaši práci můžete, ale nemusíte inspirovat.


Porota soutěže vypisuje následující čtyři věkové kategorie:

  1. prima a sekunda osmiletých gymnázií
  2. tercie, kvarta a odpovídající ročníky šestiletých gymnázií
  3. 1. a 2. ročníky čtyřletých a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  4. 3. a 4. ročníky čtyřletých a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Všechny literární žánry (povídka, báseň, fejeton, esej aj.) budou hodnoceny dohromady. V každé věkové kategorii může být uděleno 1., 2. a 3. místo a čestné uznání, může být vyhlášen také absolutní vítěz.

Každý účastník může JerGym Text obeslat jedním či více soutěžními příspěvky v českém jazyce o souhrnné délce max. čtyř stran A4. Práce je nutné zasílat ve čtyřech kopiích do pátku 31. března 2006 na adresu:

Gymnázium a SPgŠ
Vlasta Hejnicová
Jeronýmova 27
460 07, Liberec 7

Obálku se čtyřmi kopiemi vaší práce označte heslem JG TEXT. Na zvláštní list papíru uveďte svoje jméno, příjmení, poštovní adresu, třídu (kategorii, ve které soutěžíte) a školu; nezbytný je e-mailový nebo telefonní kontakt na vás. Tyto údaje zároveň neuvádějte na svých příspěvcích, soutěžící budou pro porotu vedeni pouze pod pořadovým číslem.

Porota složená ze studentů a profesorů vyhodnotí došlé příspěvky do konce května a výherci budou písemně či telefonicky vyzváni k účasti na vyhlášení výsledků a převzetí drobných odměn.

Nejasnosti vysvětluje a dotazy zodpovídá náš koordinátor na e-mailu jgt06@seznam.cz.


nahoru

Menu